Δημόσιος Τομέας

Από mechpedia

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Οι απασχολούμενοι μηχανικοί στο Δημόσιο Τομέα και στους φορείς και οργανισμούς του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, εκτός των μηχανικών που έχουν εργασιακή σχέση σύμβασης έργου και ορισμένου χρόνου, αποτελούν μισθωτούς μηχανικούς και το αντικείμενό ενασχόλησης του ταυτίζεται με τις υπηρεσιακές ανάγκες στο Φορέα ή Οργανισμό ή Εταιρεία του Δημοσίου στον οποίο υπάγονται. Οι υποχρεώσεις και το αντικείμενό τους καθορίζονται από την αντίστοιχη Σ.Σ.Ε. και το Φ.Ε.Κ. της προσλήψεώς τους. Γενικά το έργο τους έχει να κάνει με:

Εμφανίσεις
Προσωπικά εργαλεία
Google AdSense