Διάφορα tips

Από mechpedia

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Πίνακας περιεχομένων

Phantom Text

Η εντολή phantom δημιουργεί ένα πλαίσιο ίδιων διαστάσεων με αυτές ενός πλαισίου που θα περιείχε το text χωρίς όμως να στοιχειοθετεί το κείμενο εντός των αγκυλών. Είναι χρήσιμη σε κάποιες περιπτώσεις για να επιτευχθεί η στοίχιση του κειμένου (πχ κόμβων στο tikz). Αντίστοιχες εντολές είναι οι \vphantom{} και \hphantom{} οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τους μόνο το ύψος ή το πλάτος αντίστοιχα.

Grayscale

\usepackage{xcolor}
\selectcolormodel{gray}

\input μέσα σε caption, sections κτλ

Ορισμένες φορές είναι χρήσιμο κάποια τμήματα κείμενων να παράγονται αυτόματα. Πχ διαγράμματα με το output ενός προγράμματος. Αυτό είναι εύκολο να γίνει μεσω των εντολών \input, \include κτλ. Όμως οι εντολες αυτές δε λειτουργούν μέσα σε captions κτλ.

Για να λειτουργήσει το input μέσα σε caption πρέπει να γίνει \protect.

\caption{Το κείμενο του caption και το κείμενο του \protect\input{/path/to/file.txt}.}


Δείτε επίσης

Εμφανίσεις
Προσωπικά εργαλεία
Google AdSense