Tμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ.

Από mechpedia

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Το μεγαλύτερο και αρχαιότερο Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης είναι το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, που ιδρύθηκε το 1955. Αριθμεί περίπου 2.000 φοιτητές, 100 διδάσκοντες, 34 επικουρούντες και 39 διοικητικούς υπαλλήλους.

Πίνακας περιεχομένων

Ιστορία

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών είναι το πρώτο τμήμα που λειτούργησε στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ. Ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1955 με το διάταγμα 3422 και άρχισε αμέσως να λειτουργεί αμέσως από το ίδιο ακαδημαϊκό έτος (1955 - ’56). Αρχικά αποτελούταν από 7 τακτικές έδρες και 7 έκτακτες αυτοτελείς.

Oι πρώτοι καθηγητές, που ανέλαβαν να εκπαιδεύσουν τους πρωτοετείς πολιτικούς μηχανικούς της ακαδημαϊκής χρονιάς 1955-’56, ήταν κατά κύριο λόγο καθηγητές της τότε Φυσικομαθηματικής Σχολής και της Γεωπονοδασολογικής Σχολής. Η πρώτη καθηγητική ομάδα εκλέχθηκε από καθηγητές της όμορης σχολής του Ε.Μ.Π. και επικυρώθηκε τυπικά από την Πρυτανεία του ΑΠΘ. H Πολυτεχνική Σχολή άρχισε να εκλέγει αυτόνομα τους δικούς της καθηγητές από την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά. Oι 3 πρώτοι καθηγητές που εκλέχτηκαν ήταν ο Παναγιώτης Λαδόπουλος, ο Γεώργιος Nιτσιώτας και ο Kωνσταντίνος Παπαδημητρίου. Aκολούθησε δύο χρόνια αργότερα η εκλογή του Παρασκευά Σκοπετέα, του Nικολάου Xωραφά και του Aλέξανδρου Σφήκα.

Το 1982, με την εφαρμογή του νόμου 1268, ο θεσμός της έδρας καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από το σύστημα “τμήμα - τομέας”. Η διάρθρωσή του Τμήματος ορίστηκε με την υπουργική απόφαση B1/200/23-2-83, σύμφωνα με την οποία συστάθηκαν στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 4 τομείς που υπαρχουν και σήμερα, όπως αναφέρεται στη συνέχεια.

Στους τομείς υπάγονται σήμερα 20 νομοθετημένα εργαστήρια. Σήμερα, το Τμήμα οργανώνει, πέραν του πενταετούς προπτυχιακού κύκλου σπουδών, τρία δικά του μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης, ενώ συνεργάζεται με τα υπόλοιπα τμήματα της Πολυτεχνικής σε ακόμα δύο και έχει και ένα μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών που οδηγεί στη λήψη διδακτορικού διπλώματος. Διαθέτει σύγχρονα εργαστήρια και έχει να επιδείξει πλούσιο ερευνητικό και εφαρμοσμένο έργο. Με δεδομένα των τελευταίων ετών, κατατάσσεται σταθερά μεταξύ πρώτης και τρίτης θέσης ανάμεσα σε όλα τα τμήματα του Α.Π.Θ. σε ό,τι αφορά τη χρηματοδοτούμενη έρευνα. Παρά τις ελλείψεις χώρου και την υπερπληθώρα εισακτέων, το τμήμα καταβάλλει αδιάκοπα προσπάθεια συνεχούς βελτίωσης και εκπλήρωσης των στόχων του.

Διεθνείς Συνεργασίες

Σε ότι αφορά τις διεθνείς συνεργασίες του, το Τμήμα έχει συμμετοχή σε σημαντικά ευρωπαϊκά και παγκόσμια ακαδημαϊκά δίκτυα Πολυτεχνείων, όπως τα CESAER, EUCEET, TIME, ATHENS και άλλα. Επίσης, είναι το πρώτο τμήμα του ΑΠΘ που συμμετείχε στο πρόγραμμα erasmus. Επιπλέον, υπό την αιγίδα της Πολυτεχνικής Σχολής λειτουργούν παραρτήματα διεθνών φοιτητικών οργανώσεων, όπως των IAESTE και BEST.

Τέλος, το τμήμα φιλοξενεί και την εδρα της UNESCO INWEB, με αντικείμενο τη μελέτη και διαχείριση υδατικών πόρων σε διαβαλκανικό επίπεδο.


Ακαδημαϊκή Διάρθρωση

Το τμήμα χωρίζεται σε 4 Τομείς:

 1. Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών(ΤΕΤΚ),
 2. Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος(ΤΥΤΠ),
 3. Τομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής(ΤΓΜ),
 4. Τομέας Μεταφορών, Συγκοινωνιακής Υποδομής, Διαχείρισης Έργων και Ανάπτυξης(ΤοΜεΣυΔΕΑν).


Τα 20 νομοθετημένα εργαστήρια κατανέμονται ανά τομέα ως εξής:

 • Τομέας επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών
 1. Εργαστήριο Στατικής & Δυναμικής των Κατασκευών
 2. Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών
 3. Εργαστήριο Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος & Φέρουσας Τοιχοποιίας
 4. Εργαστήριο Πειραματικής Αντοχής Υλικών και Κατασκευών
 5. Εργαστήριο Οικοδομικής & Δομικής Φυσικής
 6. Εργαστήριο Δομικών Υλικών
 7. Εργαστήριο Μηχανικής των Υλικών
 • Τομέας Υδραυλικής & Τεχνικής Περιβάλλοντος
 1. Εργαστήριο Υδραυλικής & Υδραυλικών Εργων
 2. Εργαστήριο Τεχνικής & Σχεδιασμού Περιβάλλοντος
 3. Εργαστήριο Θαλάσσιας Τεχνικής & Θαλάσσιων Εργων
 4. Εργαστήριο Τεχνικής & Διαχείρησης Υδατικών Πόρων
 • Τομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής
 1. Εργαστήριο Γεωδαισίας & Γεωματικής
 2. Εργαστήριο Εδαφομηχανικής, Θεμελιώσεων & Γεωτεχνικής Σεισμικής Μηχανικής
 3. Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας
 4. Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας & Τηλεπισκόπησης
 • Τομέας Μεταφορών, Συγκοινωνιακής Υποδομής, Διαχείρησης Εργων & Ανάπτυξης
 1. Εργαστήριο Οδοποιίας
 2. Εργαστήριο Δομικών Μηχανών & Οργάνωσης
 3. Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής
 4. Εργαστήριο Σχεδιασμού Πολεοδομίας Χωροταξίας & Ανάπτυξης
 • Άμεσα υπαγόμενο στο Τμήμα
 1. Εργαστήριο Φιλοσοφίας & Τεχνολογίας


Άλλες εκπαιδευτικές μονάδες που υπάγονται στο τμήμα:

 1. Βιβλιοθήκη Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
 2. Νησίδα ηλεκτρονικών υπολογιστών


Εκπαιδευτικές μονάδες που συνεργάζονται με το τμήμα:

 • Γενικό Τμήμα Πολυτεχνικής Σχολής
 1. Τομέας Μαθηματικών
 2. Τομέας Μηχανικής
 3. Τομέας Υπολογιστικών Μεθόδων και Προγραμματισμού Η/Υ
 4. Τομέας Φυσικής


Εκπαιδευτική Διαδικασία

Για τη λήψη του Διπλώματος Πολιτικού Μηχανικού (προπτυχιακό επίπεδο πενταετούς φοίτησης) απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 64 μαθήματα, εκ των οποίων τα 48 κορμού (κοινά για όλους)και τα 16 τομέα (επιλογής) όπως και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Οι φοιτητές επιλέγουν τομέα ειδίκευσης κατά το έβδομο εξάμηνο των σπουδών τους και εκπονούν τη διπλωματική εργασία κατά το τελευταίο έτος. Το κάθε μάθημα διεξάγεται από διδακτική ομάδα του εργαστηρίου που καλύπτει το ανάλογο γνωστικό πεδίο.

Τα Μεταπτυχιακά Διπλωμάτα Ειδίκευσης του Τμήματος είναι ετήσιας διάρκειας, και είναι τα εξής

 1. Αντισεισμικός Σχεδιασμός Τεχνικων Έργων (ΑΣΤΕ)
 2. Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΠΠΒΑ)
 3. Διοίκηση και Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΔΤΕ)

Τα Διατμηματικά Μεταπτυχιακά Διπλωμάτα Ειδίκευσης όπου συμμετέχει το Τμήμα είναι: Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών (συντονισμός από το Τμήμα) Οικολογική ποιότητα και διαχείριση υδάτων Προστασία Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού

Επίσης το τμήμα διαθέτει μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών που οδηγεί στη λήψη διδακτορικού διπλώματος.

Εμφανίσεις
Προσωπικά εργαλεία
Google AdSense