MSc in Quality Management

Από mechpedia

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Το Τμήμα Αυτοματισμού του ΤΕΙ Πειραιά και το University of the West of Scotland της Μ. Βρετανίας συμπράττουν στην οργάνωση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Master of Science in Quality Management". To Πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 738Β/18-05-2004).


Πίνακας περιεχομένων

Στόχος

Στόχος του ΠΜΣ είναι η προετοιμασία πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νευραλγικό τομέα των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας με άμεσο στόχο την προσφορά στην αγορά εργασίας στελεχών, με υψηλή κατάρτιση και εμπειρία, τα οποία ανταποκρίνονται με επιτυχία στις απαιτήσεις της.


Σε ποιους απευθύνεται

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τεχνικής, θετικής και οικονομικής κατεύθυνσης με καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του Προγράμματος που λειτουργεί στο Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Πειραιά. Οι εκπαιδευόμενοι εντάσσονται στο Πρόγραμμα μετά από τυπική και ουσιαστική αξιολόγηση των αιτήσεων και επιλογή που περιλαμβάνει, στο τελικό στάδιο, και ατομική συνέντευξη.


Μαθήματα

Το ΠΜΣ έχει διάρκεια 2 ημερολογιακά έτη και περιλαμβάνει τη διδασκαλία 8 θεωρητικών μαθημάτων (part time-ελαστική φοίτηση) καθώς και εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας (Thesis). Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική, η διδασκαλία τους διεξάγεται στην Αγγλική γλώσσα και ακολουθείται το ίδιο Πρόγραμμα μαθημάτων με την ίδια ακριβώς ύλη όπως στην έδρα του Πανεπιστημίου καθώς και οι μέθοδοι αξιολόγησης.

Τα μαθήματα διακρίνονται σε κορμού (υποχρεωτικά) και προαιρετικά (επιλογής).

Κύρια Μαθήματα (Υποχρεωτικά)

 1. Quality Assurance and Management Systems/Διασφάλιση Ποιότητας και Διαχείριση Συστημάτων
 2. Software Quality Technology/Τεχνολογίες Πληροφορικής και Ποιότητα
 3. Statistical Quality Control/Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας
 4. Interpersonal Skills and Change Management /Διαχείριση Αλλαγών στο Επιχειρησιακό περιβάλλον
 5. Strategic Quality Management/ Στρατηγική Διαχείρισης Ποιότητας
 6. Strategic Risk Management/ Στρατηγικές Διαχείρισης Κρίσεων (Το μάθημα “Strategic Risk Management” μπορεί να επιλεγεί αντί του μαθήματος “Strategic Quality Management”)

Προαιρετικά Μαθήματα (επιλογή τριών μαθημάτων)

 1. Reliability/Αξιοπιστία
 2. Service Quality/Ποιότητα Υπηρεσιών
 3. Quality in Design/ Ποιότητα στο Σχεδιασμό Συστημάτων
 4. Quality Operations Management/ Ποιότητα στη Διαχείριση Παραγωγής
 5. Environmental Management/ Διαχείριση Περιβάλλοντος


Εξετάσεις - Βαθμολογία

Η πρόοδος της εκπαίδευσης σε κάθε μάθημα ελέγχεται και υποστηρίζεται με ασκήσεις, ερωτήματα, παραδείγματα (case studies) κλπ. μέσα. Επιπρόσθετα, κάθε μάθημα περιλαμβάνει τουλάχιστον δυο γραπτές δοκιμασίες που καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της ύλης. Η ειδικότερη μέθοδος και τεχνική των εξετάσεων, καθώς και η χρήση περισσοτέρων εξετάσεων (test) είναι στη διάκριση του υπεύθυνου καθηγητή. Κάθε εξέταση περιέχει και ερωτήματα στα οποία ο εξεταζόμενος καλείται να αναπτύξει την προσέγγιση ή την αντίληψή του – επομένως οι εξετάσεις δεν περιέχει αποκλειστικά ερωτήματα με προετοιμασμένες απαντήσεις (multiple choise).

Δίνεται η δυνατότητα επαναληπτικής εξέτασης σε δύο μόνο μαθήματα που ο εξεταζόμενος αποτύχει. Μετά από κάθε εξέταση, ο υπεύθυνος καθηγητής κοινοποιεί τα αποτελέσματα χρησιμοποιώντας την ως άνω βαθμολογία ενώ στο τέλος κοινοποιεί στην γραμματεία τον τελικό βαθμό του μαθήματος. Συνήθως ένα ποσοστό 30% του τελικού βαθμού μπορεί να προέλθει από την αξιολόγηση των εργασιών ή ασκήσεων (case studies) των φοιτητών.


Δίδακτρα

Δίδακτρα Τα δίδακτρα ανέρχονται περίπου στις 5.400£ (περίπου 7000eu) και καταβάλλονται τμηματικά, με την εγγραφή στο Πανεπιστήμιο του West of Scotland και σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται από το πανεπιστήμιο.


Απαιτούμενα δικαιολογητικά

 • Αίτηση (μορφή pdf).
 • Αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος από ΤΕΙ ή ΑΕΙ.
 • Βαθμός πτυχίου ή αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών σπουδών.
 • Αναγνώριση τίτλου σπουδών για όσους έχουν τίτλους σπουδών από Ίδρυμα του εξωτερικού.
 • Αποδεικτικό Αγγλικής Γλώσσας (TOEFL>220, IELTS, TOEIC, ADVANCED ή PROFICIENCY αποτελέσματα τελευταίας 3ετίας).
 • Συστατικές Επιστολές (τουλάχιστον 2).
 • Βεβαίωση Προϋπηρεσίας.
 • Τέσσερις φωτογραφίες.


Πληροφορίες

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ

Τμήματα Αυτοματισμού

Ιπποκράτους & Μεθώνης 8-10, Τ.Κ 10680, Αθήνα

e-mail : quality@in.teipir.gr

τηλ: 210 - 36.44.157 & 210 - 53.81.327

fax. 210 - 36.44.157

Δείτε επίσης

Ανακτήθηκε από το "https://mechpedia.gr/wiki/MSc_in_Quality_Management".
Εμφανίσεις
Προσωπικά εργαλεία
Google AdSense