MSc in Management in Construction & MSc in Structural Design and Construction Management

Από mechpedia

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων ΤΕΙ Πειραιά

Το Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά σε συνεργασία με το Kingston University, πραγματοποιεί τα δύο Μεταπτυχιακά Προγράμματα με τίτλο: MSc in Management in Construction & MSc in Structural Design and Construction Management

Σκοπός των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων είναι να επεκτείνουν τις διοικητικές ικανότητες των μηχανικών, να συμβάλλουν στην ορθότερη λήψη αποφάσεων σε θέματα διοίκησης εταιριών, να δώσουν ώθηση στην πρακτική εμπειρία στο τομέα της κατασκευαστικής τεχνολογίας, και στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών στα θέματα που αφορούν τους Πολιτικούς Μηχανικούς. Τα παραπάνω Μεταπτυχιακά Προγράμματα πραγματοποιούνται στο Τ.Ε.Ι. Πειραιά στην Αγγλική γλώσσα.

Το γεγονός ότι αυτά τα δύο Μεταπτυχιακά Προγράμματα πραγματοποιούνται και σε άλλα Ιδρύματα της Ευρώπης, εκτός από το Kingston University της Αγγλίας, έχει πλεονεκτήματα για όλους του συμμετέχοντες σε αυτά και συγκεκριμένα: εμπλουτίζονται η επικοινωνία και οι ικανότητες όλων δια μέσου της κοινής γλώσσας της διεθνής βιομηχανίας, οι συμμετέχοντες στις ομαδικές συζητήσεις ανταλλάζουν γνώσεις και εμπειρίες που έχουν ο καθένας πάνω στον τομέα της κατασκευής από την χώρα τους, και τέλος εδραιώνεται ένα διεθνές δίκτυο.

Πίνακας περιεχομένων

Στόχοι του προγράμματος

Τα δύο αυτά Μεταπτυχιακά Προγράμματα δημιουργήθηκαν προκειμένου να βοηθήσουν τους απόφοιτους αλλά και τους εργαζόμενους Πολιτικούς Μηχανικούς να αντεπεξέλθουν στις αυξανόμενες ανάγκες της αγοράς και γενικότερα της κατασκευαστικής βιομηχανίας. Πολλοί διευθυντές κατασκευαστικών εταιριών ρωτήθηκαν σχετικά και αναγνώρισαν ότι είναι πια επιτακτική η ανάγκη γνώσης και χρήσης τεχνολογιών δια μέσου Η/Υ δεδομένου του ότι δεν υπάρχει προηγούμενη πρακτική εμπειρία. Επιπλέον οι λόγοι που πραγματοποιούνται αυτά τα δύο Μεταπτυχιακά Προγράμματα, είναι οι εξής:

 • Να δημιουργήσει ικανούς διευθυντές με υψηλές διοικητικές ικανότητες και πιο συγκεκριμένα την εφαρμογή κάθε νέας τεχνολογίας στην διαδικασία παραγωγής, μέσα στα πλαίσια της κατασκευαστικής βιομηχανίας.
 • Να ενθαρρύνει την ικανότητα δημιουργίας νέων μεθόδων για την επίλυση νέων προβλημάτων που παρουσιάζονται ή που αναμένεται να παρουσιαστούν.
 • Να "εξοπλίσει" του μελλοντικούς διευθυντές εταιριών με ιδιαίτερες και πολύ σημαντικές ικανότητες διοίκησης και διαχείρισης των οικονομικών και κατασκευαστικών σχεδίων.

Σε ποιους απευθύνεται

Σπουδαστές στα προγράμματα αυτά γίνονται δεκτοί όσοι έχουν το κατάλληλο επιστημονικό και επαγγελματικό υπόβαθρο στο κατασκευαστικό τομέα. Τα μεταπτυχιακά αυτά προγράμματα απευθύνονται σε:

 • Πολιτικούς Μηχανικούς
 • Αρχιτέκτονες

Η δημιουργία τμημάτων από άτομα προερχόμενα από διαφορετικές ειδικότητες συντελεί στην πολυμορφία συζητήσεων και σχεδίων. Με αυτό το τρόπο, ο καθένας από τους σπουδαστές των μεταπτυχιακών αυτών προγραμμάτων, κερδίζει πολύτιμες γνώσεις στο τομέα της κατασκευαστικής βιομηχανίας.

Περιεχόμενα του προγράμματος

Τα δύο μεταπτυχιακά προγράμματα αποτελούνται από 8 modules και μία διατριβή ("The Thesis"). Το "Τhesis" είναι ένα μάθημα το οποίο αποτελείται από πολλά στοιχεία και καταλήγει σε διατριβή. Ο όρος "Τhesis" περιέχει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται παρακάτω:

 1. Ένα πρόγραμμα ερευνητικής μεθοδολογίας, και στην συνέχεια παράδοση μιας πρότασης έρευνας: 20 βαθμοί
 2. Προφορική παρουσίαση της έρευνας: 30 βαθμοί
 3. Μια επιστημονική δημοσίευση: 30 βαθμοί
 4. Η διατριβή: 120 βαθμοί

Επίσης υπάρχει και το μάθημα επιλογής European.

Modules κοινά και για τα δύο Μεταπτυχιακά Προγράμματα

 • Estimating, Purchasing and Cost Control
 • Legal Obligations
 • Conditions of Contract
 • Project and Risk Management
 • he Thesis

Μετά την ολοκλήρωση των διδασκαλιών με επιτυχία οι σπουδαστές έχουν στη διάθεσή τους μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο για μελέτη. Αυτή η μελέτη παρουσιάζεται στη συνέχεια μέσα από μία εργασία.

Modules για το MSc in Management in Construction

 • Accounting Systems
 • Information Systems
 • Quality and Safety Management
 • Construction Organisation

Modules για το MSc Structural Design and Construction Management

 • Modern Methods of Structural Analysis
 • Design of Reinforced Concrete
 • Design of Structural Steel and Composite Construction
 • Design of Earthquake Resistant Structures

Μάθημα Επιλογής και για τα δύο Μεταπτυχιακά Προγράμματα

 • European Intensive Program

Ο κύριος στόχος του μαθήματος European είναι:

Να φέρει κοντά επαγγελματίες πολιτικούς μηχανικούς από διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες, που ασκούν πρακτική άσκηση, σε ένα περιβάλλον που είναι δυνατόν να μελετήσουν από μία διαφορετική οπτική γωνία, τις πτυχές της κατασκευαστικής εργασίας και τις εμπλοκές υπερεθνικών οργανώσεων. (Η επιλογή του μαθήματος αυτού έχει ιδιαίτερη αξία για τους σπουδαστές που επιθυμούν να αποκτήσουν εμπειρίες και να ασκήσουν το επάγγελμά τους στο εξωτερικό).

Πρόγραμμα

Το Πρόγραμμα των δύο παραπάνω Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων για ελαστική (part-time), παρακολούθηση, πραγματοποιείται δια της διδασκαλίας των μαθημάτων, (modules), δύο ημέρες την εβδομάδα, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 1800 - 2100 και απευθύνεται κυρίως σε εργαζόμενους. Το ωρολόγιο πρόγραμμα κοινοποιείται προς τους Σπουδαστές κατά τον χρόνο εγγραφής τους σε κάποιο από τα δύο μεταπτυχιακά προγράμματα.

Αιτήσεις

Για το τρέχων ακαδημαϊκό έτος τα δύο Μεταπτυχιακά Προγράμματα μπορούν να δεχτούν μέχρι 30 συμμετέχοντες σπουδαστές συνολικά. Οι αιτήσεις θα παραλαμβάνονται από την Γραμματεία των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων, Τ.Ε.Ι. Πειραιά, Γ’ Κτίριο, Γραφείο Γ033 Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από:

 1. Μία επιστολή/αίτηση που θα παρουσιάζει το ενδιαφέρων του αιτούντα για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα.
 2. Βιογραφικό Σημείωμα
 3. Αντίγραφο πτυχίο & Αναλυτική Βαθμολογία
 4. Πιστοποιητικό Αγγλικής Γλώσσας (Advanced ή Proficiency ή TOEFL ή IELTS σε επίπεδο τουλάχιστον Advanced)
 5. Συστατική/ές Επιστολές, από τις οποίες να προκύπτει ότι ο υποψήφιος διαθέτει επαρκή επαγγελματική εμπειρία.
 6. Φωτοτυπία της ταυτότητας
 7. Πέντε φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

Επιστημονικός υπεύθυνος

Μεταξάς Γεώργιος Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων

Πληροφορίες

Γραμματεία των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων:

Τ.Ε.Ι. Πειραιά – Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων

Πέτρου Ράλλη και Θηβών 250 - Αιγάλεω - Τ.Κ. 122 44

Τηλ: 210 5381285

Fax: 210 5691127

E-mail: mcsd-sec1@in.teipir.gr, mcsd-sec2@in.teipir.gr

Δείτε επίσης

Εμφανίσεις
Προσωπικά εργαλεία
Google AdSense