2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Από mechpedia

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Το συνέδριο διοργανώνεται με την ευκαιρία συμπλήρωσης 20 χρόνων λειτουργίας του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σε συνεργασία με το Περιφερειακό Τμήμα Μαγνησίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Κύριος στόχος του συνεδρίου είναι να παρουσιαστούν εισηγήσεις σχετικές με ζητήματα πολεοδομίας, χωροταξίας, περιφερειακής & αστικής ανάπτυξης, διαχείρισης περιβάλλοντος, δημογραφίας & κοινωνικής γεωγραφίας, συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών αλλά και γενικότερα σχεδιασμού, στην Ελλάδα και στο διεθνή χώρο. Οι εργασίες που θα παρουσιαστούν στο συνέδριο (είτε ως προφορικές ανακοινώσεις είτε ως πόστερ) θα δημοσιευτούν στα πρακτικά του συνεδρίου ως πλήρη άρθρα. Η Οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή θα δημοσιεύσει επιλεγμένες εργασίες σε ειδική θεματική έκδοση (special issue) του επιστημονικού περιοδικού “Αειχώρος” και του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού “International Journal of Sustainable Development and Planning”.

Χρόνος και τόπος διεξαγωγής

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Βόλο (Πεδίον Άρεως) από τις 24 ως τις 27 Σεπτεμβρίου 2009.

Θεματολογία του συνεδρίου

Τα θεματικά πεδία του συνεδρίου περιλαμβάνουν:

 • Αναπλάσεις και πολεοδομικές παρεμβάσεις στον υφιστάμενο οικιστικό χώρο (θεωρίες, πρακτικές)
 • Μητροπολιτικός σχεδιασμός (θεωρίες, πρακτικές)
 • Σύγχρονα ζητήματα και θεωρίες χωροταξικού σχεδιασμού
 • Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, χωροταξία και εδαφική συνοχή
 • Νέες μορφές χωρικής διακυβέρνησης στην Ευρώπη και στην Ελλάδα
 • Η χωροταξία στην Ελλάδα: επίπεδα, εργαλεία, εφαρμογή
 • Χωρικές πολιτικές και συστήματα χωρικού σχεδιασμού (Ελλάδα, διεθνής χώρος)
 • Εννοιολογικές προσεγγίσεις του χώρου
 • Θεσμικό πλαίσιο πολεοδομίας, χωροταξίας, προστασίας περιβάλλοντος
 • Περιφερειακή ανάπτυξη, σύγκλιση και πολιτικές στην Ελλάδα και Ε.Ε.-27
 • Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και περιφέρειες
 • Νέα οικονομική γεωγραφία
 • Στρατηγικές αστικής και περιφερειακής ανάπτυξης
 • Διαχείριση υποδομών, αστική και περιφερειακή ανάπτυξη
 • Διαχείριση και προστασία περιβάλλοντος
 • Αστικός περιβαλλοντικός σχεδιασμός
 • Αγροτικός και ορεινός χώρος
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη ελεύθερου χρόνου (Πολιτισμός – Τουρισμός – Αθλητισμός)
 • Οι χωρικές διαστάσεις των δημογραφικών εξελίξεων / φαινομένων: Μετανάστευση και αναπαραγωγή των πληθυσμών
 • Πληθυσμός και σχεδιασμός του χώρου
 • Μέθοδοι και τεχνικές για την ανάδειξη σχέσεων χώρου - πληθυσμού
 • Κοινωνικές διαστάσεις του χωρικού σχεδιασμού
 • Κοινωνικός διαχωρισμός και χώρος
 • Χώρος και μειονότητες
 • Γεωπληροφορική - ανάλυση & σχεδιασμός του χώρου
 • Τηλεπισκόπηση
 • Χωροθέτηση λειτουργιών και δραστηριοτήτων

Δείτε επίσης

Επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίου.

Εμφανίσεις
Προσωπικά εργαλεία
Google AdSense