Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Από mechpedia

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ιδρύθηκε το 1974 και άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 1974-1975. Δέχεται κατ’ έτος 190 περίπου φοιτητές.


Σκοπός

Σκοπός του Τμήματος είναι η καλλιέργεια και προαγωγή της επιστήμης και τεχνολογίας του Πολιτικού Μηχανικού μέσα από την παραγωγή και μετάδοση γνώσης, τη διεξαγωγή επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας για την κατάρτιση επιστημόνων ικανών να αναλάβουν τον υπολογισμό, τη μελέτη, τη συντήρηση και κατασκευή συνήθων αλλά και εξειδικευμένων, μικρών ή μεγάλων τεχνικών έργων απαραίτητων για την ανάπτυξη της χώρας, τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του πληθυσμού της, την εκμετάλλευση του φυσικού της πλούτου κλπ. σε συνδυασμό πάντοτε με την καλλιέργεια αισθήματος υψηλής κοινωνικής και πολιτικής ευθύνης, την παροχή υπηρεσιών προς το δημόσιο και τους ιδιώτες, και γενικότερα τη συμμετοχή στην παραγωγική και αναπτυξιακή διαδικασία της χώρας.


Τομείς

Σήμερα το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών αποτελείται από επτά Τομείς. Αυτοί είναι:

  1. Τομέας των Δομικών Κατασκευών
  2. Τομέας των Συγκοινωνιακών Έργων
  3. Τομέας των Υδραυλικών Έργων
  4. Τομέας των Αρχιτεκτονικών Συνθέσεων Οικοδομικής και Δομικών Υλικών
  5. Τομέας της Γεωτεχνικής Μηχανικής
  6. Τομέας της Μηχανικής και
  7. Τομέας των Μαθηματικών, Προγραμματισμού και Γενικών Μαθηματικών.

Σπουδές

Οι προπτυχιακές σπουδές διαρκούν πέντε (5) χρόνια και χωρίζονται σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών του ο φοιτητής υποχρεούται να εξεταστεί επιτυχώς σε 59 υποχρεωτικά, σε 11 επιλεγόμενα μαθήματα και στο τελευταίο εξάμηνο των σπουδών του να εκπονήσει διπλωματική εργασία.

Το Τμήμα χορηγεί ενιαίο δίπλωμα με επιμέρους ειδίκευση στα Δομικά Έργα ή στα Συγκοινωνιακά Έργα ή στα Υδραυλικά Έργα ή στα Γεωτεχνικά Έργα.

Εμφανίσεις
Προσωπικά εργαλεία
Google AdSense