Σύνταξη μελετών

Από mechpedia

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Οι μηχανικοί με γνώμονα πάντα, την τέχνη αλλά και την επιστήμη, καλούνται να επιλύσουν, να αναλύσουν, να συνθέσουν, να αποφανθούν, δηλαδή

καλούνται

να μελετήσουν και να παράγουν μελέτη.


Οι μελέτες που απαιτούν τη γνώση και επιστημονική κατάρτιση των μηχανικών, συντάσσονται, υπογράφονται και ελέγχονται για την ορθότητά τους βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Η σύνταξη μελέτης από μηχανικό συναντάται στους περισσότερους τομείς της δραστηριότητας της σύγχρονης κοινωνίας και διακρίνονται βάσει του αντικειμένου που καλούνται να επιλύσουν σε :


Κάθε μηχανικός ανάλογα την ειδικότητά του, ανάλογα το έργο και τη νομοθεσία που το διέπει και τέλος ανάλογα με το Ίδρυμα που έχει αποφοιτήσει Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι., μπορεί να εκπονήσει τις αντίστοιχες μελέτες. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών ορίζονται από.......


Τη σύνταξη μελέτης μπορεί να ζητήσει ο εντολέας είτε ιδιώτης είτε το Δημόσιο μέσω των Φορέων του και των Οργανισμών του.

Έτσι υπάρχουν

  1. οι μελέτες που συντάσσονται για εντολέα ιδιώτη (συνηθίζεται να αποκαλείται ιδιοκτήτης ή πελάτης)και
  2. οι μελέτες που αφορούν σε Κύριο του Έργου Κύριος του Έργου (Κ.τ.Ε.) το Ελληνικό Δημόσιο


Η νομοθεσία που διέπει τη σύνταξη μελετών για τα

Ιδιωτικά Έργα είναι .........και για τη σύνταξη μελετών για Δημόσια Έργα είναι......

Εμφανίσεις
Προσωπικά εργαλεία
Google AdSense