Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Από mechpedia

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Πίνακας περιεχομένων

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου

Ιστορία

Από το 1917 - χρονιά που ιδρύθηκε - μέχρι σήμερα, η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, πρωτοστατεί στην εκπαίδευση των Ελλήνων αρχιτεκτόνων.

Κεντρικός στόχος του Προγράμματος Σπουδών της Σχολής, είναι μια εκπαίδευση που θα διαμορφώνει επαγγελματίες, οι οποίοι θα έχουν συγκροτημένες απόψεις για την αρχιτεκτονική, θα κατανοούν σε βάθος το κοινωνικό πεδίο όπου θα κληθούν να δουλέψουν, θα έχουν κατακτήσει τις απαιτούμενες τεχνικές γνώσεις και θα έχουν οξύνει τις αισθήσεις και το πνεύμα, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται ολοκληρωμένα στις εξελίξεις των αρχιτεκτονικών ιδεών.

Η Σχολή φιλοξενεί σήμερα προπτυχιακούς σπουδαστές, μεταπτυχιακούς σπουδαστές και υποψήφιους διδάκτορες, με 103 μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού που περιβάλλονται από 30 και πλέον άτομα γραμματειακής και τεχνικής υποστήριξης. Συνεργάζεται με Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων ανταλλαγών φοιτητών και διδασκόντων και προσκαλεί συστηματικά να συμμετάσχουν στις εκπαιδευτικές του διαδικασίες Έλληνες και ξένους αρχιτέκτονες και επιστήμονες που έχουν ενδιαφέρουσες συνεισφορές σε συναφή θεωρητικά πεδία.

Η εκπαίδευση συνεπικουρείται από την ερευνητική δραστηριότητα η οποία διεξάγεται, κατά κύριο λόγο, στα Εργαστήρια της Σχολής. Πειραματικές ιδέες που γεννιούνται στην εκπαίδευση, δοκιμάζονται μέσα από εφαρμοσμένη έρευνα στο κοινωνικό σώμα και αιτήματα και ανάγκες της κοινωνίας και της παραγωγής συνδέονται με την εκπαιδευτική διαδικασία.

Σήμερα, που η ταχύτητα της εξέλιξης των ιδεών, των τεχνικών και των κοινωνικών σχέσεων μεταβάλλει συνεχώς τους τρόπους που διαχειριζόμαστε τα ζητήματα του κτισμένου χώρου και επιβάλλει αλλαγές στους τρόπους διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος, η Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ πιστεύει ότι η εκπαίδευση που παρέχει είναι πάντα υψηλής στάθμης και ταυτόχρονα ανοιχτή στις προκλήσεις της εποχής.

Δομή

Η διάρθρωση της Σχολής προβλέπει τη λειτουργία τεσσάρων Τομέων με διαφορετικές Περιοχές, στους οποίους κατανέμονται τα μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), το Ειδικό Εκπαιδευτικό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΕΔΙΠ), το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ) και οι διοικητικοί υπάλληλοι.

Στη λειτουργία του κάθε Τομέα υπάγονται θεσμοθετημένα Εργαστήρια. Ορισμένα από τα Εργαστήρια είναι διατομεακά και λειτουργούν στα πλαίσια της Σχολής, εξυπηρετώντας συνολικότερες εκπαιδευτικές ανάγκες.

Η εκπαιδευτική και διοικητική υποστήριξη της Σχολής παρέχεται από την Κεντρική Γραμματεία της.

Η Σχολή διαιρείται σε Τομείς. Οι Τομείς σύμφωνα με τη φιλοσοφία του Ν.12068/82 αλλά και τη διεθνή πρακτική, αποτελούν τη βασική ακαδημαϊκή και ερευνητική μονάδα, η οποία συνθέτει την πρωτεύουσα δομή της Σχολής. Καλύπτουν, στηρίζουν και προάγουν τη διδασκαλία και την έρευνα μέρους του γνωστικού αντικειμένου της Σχολής, που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο πεδίο της επιστήμης.

Όργανα του Τομέα είναι:

Ι. Η Γενική Συνέλευση, που απαρτίζεται από το ΔΕΠ του Τομέα, εκπροσώπους των Φοιτητών και έναν εκπρόσωπο των Ειδικών Μεταπτυχιακών Υποτρόφων

ΙΙ. Ο Διευθυντής του Τομέα, που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση του Τομέα, ανήκει σε μια από τις δύο ανώτερες βαθμίδες του ΔΕΠ και έχει ετήσια θητεία.

Η Σχολή Αρχιτεκτόνων απαρτίζεται από τους εξής Τομείς:

ΤΟΜΕΑΣ Ι: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Περιοχή Αρχιτεκτονικών Συνθέσεων Περιοχή Μορφολογίας και Ρυθμολογίας Περιοχή Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής Περιοχή Θεωρίας της Αρχιτεκτονικής Περιοχή Ιστορίας της Τέχνης

ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ Περιοχή Πολεοδομίας Περιοχή Χωροταξίας

ΤΟΜΕΑΣ ΙΙΙ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Περιοχή Γεωμετρικών Απεικονίσεων του Χώρου Περιοχή Εφαρμογών της Πληροφορικής στην Αρχιτεκτονική Περιοχή Ζωγραφικής και Ελευθέρου Σχεδίου Περιοχή Πλαστικής Περιοχή Αρχιτεκτονικού Χώρου και Επικοινωνίας

ΤΟΜΕΑΣ IV: ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ Περιοχή Οικοδομικής Περιοχή Δομικής Μηχανικής Περιοχή Τεχνολογίας Δομησίμων Υλών Περιοχή Ενεργειακού - Βιοκλιματικού Σχεδιασμού και Εγκαταστάσεων

Δείτε επίσης

Εμφανίσεις
Προσωπικά εργαλεία
Google AdSense