Νομοθεσία

Από mechpedia

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Η σελίδα αυτή περιλαμβάνει άρθρα σχετικά με τη νομοθεσία των Μηχανικών.

Πίνακας περιεχομένων

Νόμοι

 • Ν 4030/2011, (ΦΕΚ Α/249/25.11.2011), Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις
 • Ν 4014/2011, (ΦΕΚ Α/209/21.9.2011), Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος
 • Ν 3175/2003, (ΦΕΚ Α/207/29.8.2003), Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, τηλεθέρμανση και άλλες διατάξεις
 • Ν 3212/2003, (ΦΕΚ Α/308/31.12.2003)
 • Ν 3010/2002, (ΦΕΚ Α/91/25.4.2002)
 • Ν 3188/1955, (ΦΕΚ Α/95/13-21.4.1955)
 • Ν 3164/2003, (ΦΕΚ Α/176/2.7.2003)
 • Ν 3044/2002, (ΦΕΚ Α/197/27.8.2002)
 • Ν 2946/2001, (ΦΕΚ Α/224/8.10.2001)
 • Ν 2940/2001, (ΦΕΚ Α/180/6.8.2001
 • Ν 2882/2001, (ΦΕΚ Α/17/6.2.2001)
 • Ν 2831/2000, (ΦΕΚ Α/140/13.6.2000), Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 1577/1985 "Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός" και άλλες πολεοδομικές διατάξεις.
 • Ν 2790/2000, (ΦΕΚ Α/24/16.2.2000)
 • Ν 2508/1997, (ΦΕΚ Α/124/13.6.1997)
 • Ν 2477/1997, (ΦΕΚ Α/59/18.4.1997)
 • Ν 1772/1988, (ΦΕΚ Α/91/17.5.1988), Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 1577/1985 "Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός" και άλλες πολεοδομικές διατάξεις.
 • Ν 1650/1986, (ΦΕΚ Α/160/15-16.10.1986)
 • Ν 1647/1986, (ΦΕΚ Α/141/17-19.9.1986)
 • Ν 1561/1985, (ΦΕΚ Α/148/5-6.9.1985)
 • Ν 1577/1985, (ΦΕΚ Α/210/17-18.12.1985), Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός.
 • Ν 1512/1985, (ΦΕΚ Α/4/11.11.1985), Τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων, ρύθμιση συναφών θεμάτων και θεμάτων του Ταμείου Νομικών
 • Ν 1418/1984, (ΦΕΚ Α/23/28-29.2.1984), Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων.
 • Ν 1337/1983, (ΦΕΚ Α/33/14.03.1983), Επέκταση πολεοδομικών σχεδίων-οικιστική ανάπτυξη.
 • Ν 960/1979, (ΦΕΚ Α/194/21-25.8.1979), Περί επιβολής υποχρεώσεων προς δημιουργίαν χώρων σταθμεύσεως αυτοκινήτων δια την εξυπηρέτησιν των κτιρίων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων.
 • Ν 651/1977, (ΦΕΚ Α/207/23-27.7.1977), Περί καταργήσεως του Ν.Δ/τος 349/1974, τροποποιήσεως των "περί αυθαιρέτων οικοδομικών κατασκευών διατάξεων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων"
 • ΝΔ 7/12.5.1923
 • ΝΔ 5/22.9.1923

Προεδρικά Διατάγματα

 • ΠΔ 3/8.9.1983 (ΦΕΚ 394/Δ/08.09.1983), Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών και έλεγχος των ανεγειρομένων οικοδομών.
 • ΠΔ 8/13.7.1993 (ΦΕΚ 795/Δ/13.7.1993), Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών και έλεγχος των ανεγειρομένων οικοδομών.
 • ΠΔ 114/23.6.2005 (ΦΕΚ 165/Α/30.6.2005), Υποχρεωτική ανασύσταση φακέλου, ο οποίος έχει απολεστεί από υπαιτιότητα της υπηρεσίας.
 • Π.Δ. 26-09-1979 (ΦΕΚ 615 Δ’/1979), Διάταγμα Ζαγοτίου

Υπουργικές Αποφάσεις

 • Απόφαση 81304/6083/1989 (ΦΕΚ Β/886/7.12.1989), Καθορισμός τιμών μονάδος επιφανείας οικοδομικών έργων

Ευρωκώδικες

Το πρόγραμμα των δομικών Ευρωκωδίκων περιλαμβάνει τα ακόλουθα πρότυπα, τα οποία εν γένει απαρτίζονται από έναν αριθμό επιμέρους Μερών:

ΕΝ 1990: Ευρωκώδικας – Βάσεις σχεδιασμού δομημάτων
ΕΝ 1991: Ευρωκώδικας 1 – Δράσεις
ΕΝ 1992: Ευρωκώδικας 2 – Σχεδιασμός κατασκευών από σκυρόδεμα
ΕΝ 1993: Ευρωκώδικας 3 – Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα
ΕΝ 1994: Ευρωκώδικας 4 – Σχεδιασμός σύμμικτων κατασκευών από χάλυβα και σκυρόδεμα
ΕΝ 1995: Ευρωκώδικας 5 – Σχεδιασμός ξύλινων κατασκευών
ΕΝ 1996: Ευρωκώδικας 6 – Σχεδιασμός κατασκευών από τοιχοποιία
ΕΝ 1997: Ευρωκώδικας 7 – Γεωτεχνικός σχεδιασμός
ΕΝ 1998: Ευρωκώδικας 8 – Αντισεισμικός σχεδιασμός των κατασκευών
ΕΝ 1999: Ευρωκώδικας 9 – Σχεδιασμός κατασκευών από αλουμίνιο

Δείτε επίσης

Εμφανίσεις
Προσωπικά εργαλεία
Google AdSense