Μέθοδοι για την επί τόπου αποτίμηση των χαρακτηριστικών των υλικών

Από mechpedia

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Μέθοδοι για την επί τόπου αποτίμηση των χαρακτηριστικών των υλικών
ΣυγγραφείςΧρ. Σπανός, Μ. Σπιθάκης, Κ. Τρέζος
ΕκδότηςT.E.E.
Έτος έκδοσης2007
ΔέσιμοΜαλακό
Τιμή€3,00

Περιγραφή

Το κείμενο του βιβλίου αποτελεί την τελική έκθεση της Ομάδας Εργασίας η οποία είχε ως θέμα «Πρακτικά - διδακτικά εγχειρίδια. Μέθοδοι για την επιτόπου αποτίμηση των χαρακτηριστικών των υλικών». Το έργο είχε ανατεθεί στην Ομάδα Εργασίας στο πλαίσιο της Επιτελικής Ομάδας «Αντισεισμική Θωράκιση Υφισταμένων Κτιρίων» η οποία συστάθηκε κατόπιν σχετικής αποφάσεως της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ. Στους όρους εντολής προς την Ομάδα Εργασίας οριζόταν η αποτίμηση των υλικών κατασκευών από ωπλισμένο σκυρόδεμα και τοιχοποιία. Για λόγους πληρότητας, η Ομάδα Εργασίας θεώρησε σκόπιμο να συμπεριλάβει επίσης, αν και σε μικρότερη έκταση, τις κατασκευές από ξύλο και χάλυβα.

Στο παρόν εγχειρίδιο δόθηκε μεγαλύτερη έμφαση στον προληπτικό έλεγχο με στόχο την αποτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης στο πλαίσιο αντισεισμικής ενίσχυσης ανάλογα με την επιλεγόμενη στάθμη επιτελεστικότητας. Έτσι το κείμενο αυτό δεν αναφέρεται σε οδηγίες για έλεγχο κτιρίων με ζημιές μετά από σεισμό (γίνεται μόνον μια μικρή αναφορά σε σχετικά κείμενα του ΟΑΣΠ).

Στο πλαίσιο της εργασίας, η Ομάδα εξέτασε διεξοδικώς την διεθνή βιβλιογραφία σχετικά με την επιτόπου αποτίμηση των χαρακτηριστικών υλικών και δομικών στοιχείων. Η γενική πληροφοριακή βιβλιογραφία παρατίθεται στο τέλος, ενώ γίνεται χωριστή αναφορά σε εκείνα τα κείμενα τα οποία κυρίως απετέλεσαν την βάση συντάξεως του παρόντος εγχειριδίου.

Περιεχόμενα

  1. εισαγωγή
  2. επιθεωρήσεις
  3. μέθοδοι αποτιμήσεως υλικών και δομικών στοιχείων
  4. έλεγχοι επιτόπου του έργου
  5. αξιολόγηση των αποτελεσμάτων

Παράρτημα 1: Χαρακτηριστικά ξύλου

Παράρτημα 2: Συγκριτικές εφαρμογές αναγωγής αντοχής πυρήνων σε συμβατική θλιπτική αντοχή

Παράρτημα 3: Βιβλιογραφία σχετικά με τις μεθόδους αποτίμησης των υλικών και δομικών στοιχείων

Δείτε επίσης

Εμφανίσεις
Προσωπικά εργαλεία
Google AdSense