Κύριος του Έργου (Κ.τ.Ε.)

Από mechpedia

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Ο όρος Εργοδότης ή Κύριος του Έργου ή εν συντομία Κ.τ.Ε. συναντάται και χρησιμοποιείται ως επί το πλείστον στην κατασκευή Δημοσίων Έργων και τη νομοθεσία και νομολογία που διέπει τα έργα αυτά.

Εργοδότης ή Κύριος του Έργου είναι το Δημόσιο ή άλλο νομικό πρόσωπο του Δημοσίου Τομέα για λογαριασμό του οποίου καταρτίζεται η σύμβαση και κατασκευάζεται το έργο (αρθ.1 παρ.7 Ν 3669/2008).

Σε αντιστοιχία με τα ιδιωτικά έργα ο ΚτΕ είναι ο ιδιοκτήτης του έργου.

Εμφανίσεις
Προσωπικά εργαλεία
Google AdSense