Διάγραμμα κάλυψης

Από mechpedia

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Το διάγραμμα κάλυψης δίνεται σε κλίμακα 1:100 ή 1:200, προκύπτει απο υπεύθυνη αποτύπωση και περιλαμβάνει:

  • Το οικόπεδο με όλες τις διαστάσεις του, με όλες τις πλευρές του και το εμβαδόν του.
  • Τα κτίσματα, τις διαστάσεις τους, τη θέση τους σε σχέση με τις οικοδομικές γραμμές και τα πλάγια όρια του οικοπέδου,τις προεξοχές (εξώστες κλπ.) τις εσοχές και ότι άλλο στοιχείο είναι απαραίτητο για τον υπολογισμό της κάλυψης, της δόμησης, του ύψους κλπ. του κτιρίου. Σε περιπτώσεις προσθήκης περιέχονται και τα παλαιά κτίσματα με όλα τα παραπάνω στοιχεία και επί πλέον τους αριθμούς των αδειών τους ή των τίτλων ή των αποφάσεων εξαίρεσής τους από την κατεδάφιση αν η ανέγερσή τους ήταν αυθαίρετη.
  • Τους υπολογισμούς της επιτρεπόμενης και πραγματοποιούμενης κάλυψης και δόμησης, του μεγίστου επιτρεπόμενου ύψους,των πλαγίων και οπισθίων αποστάσεων, των προεξοχών, τον υπολογισμό των αναγκών σε χώρους στάθμευσης και τον τρόπο κάλυψής τους.
  • Σχηματική τομή στην οποία υπάρχουν το συνολικό ύψος του κτίσματος, το ύψος για την εξάντληση του συντελεστή δόμησης τα ύψη των ορόφων και οι στάθμες τους απο την υψομετρική αφετηρία.

Οπου χρειάζεται δικαιολόγηση των παραπάνω γίνεται αναφορά στα σχετικά άρθρα του Γ.Ο.Κ. στις ειδικές διατάξεις,στις εγκυκλίους και στις αποφάσεις (παρεκκλίσεων κλπ.) που εφαρμόζονται.

Εμφανίσεις
Προσωπικά εργαλεία
Google AdSense