ΔΠΜΣ Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων

Από mechpedia

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Γενικά

Από το Σεπτέμβριο 1998 λειτουργεί διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (ΔΠΜΣ) με αντικείμενο την Επιστήμη και Τεχνολογία των Υδατικών Πόρων. Το ΔΠΜΣ λειτουργεί με τη διοικητική υποστήριξη του Τομέα Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος και της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ, τη συνεργασία των Σχολών Αγρονόμων - Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του ΕΜΠ.

Το ΔΠΜΣ απευθύνεται σε διπλωματούχους του ΕΜΠ και των άλλων Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας ή της αλλοδαπής, και πτυχιούχους Ανώτατων Σχολών θετικής κατεύθυνσης. Ειδικότερα, απευθύνεται τόσο σε πρόσφατους απόφοιτους (ή τελειόφοιτους), όσο και σε επιστήμονες που εργάζονται στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα σε θέματα συναφή με το αντικείμενο του προγράμματος.

Το ΔΠΜΣ οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης μετά από ετήσιο κανονικό κύκλο σπουδών. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους με στόχο την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος σε ένα από τα συνεργαζόμενα Τμήματα.

Δείτε επίσης

Εμφανίσεις
Προσωπικά εργαλεία
Google AdSense