Αρχιτεκτονική μελέτη

Από mechpedia

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Η εκπόνηση της αρχιτεκτονικής μελέτης αποβλέπει στην επίλυση προβλημάτων εξυπηρέτησης και έκφρασης των ανθρωπίνων αναγκών στο χώρο.

Αφορά στη γενικής μελέτη των κτιριακών έργων ως ενιαίων κατασκευών στο χώρο, αλλά και των ειδικοτέρων μελετών όπως μελέτες διαρρυθμίσεως (διακοσμήσεως εσωτερικών) και διαμορφώσεων υπαιθρίων χώρων, μελέτη ειδικών κτιριοδομικών θεμάτων κλπ.

Ισχύοντες κανονισμοί

Κατά την εκπόνηση των αρχιτεκτονικών μελετών λαμβάνονται υπόψη οι κανονισμοί που ισχύουν για τα κτιριακά έργα, όπως π.χ.

 • Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός
 • Οι ισχύοντες κανονισμοί ειδικών κτιριακών έργων (Θεάτρων, Κινηματογράφων, Σταθμών Αυτοκινήτων κλπ)
 • Ο Ελληνικός Κανονισμός για τη μελέτη και εκτέλεση έργων εξ οπλισμένου σκυροδέματος.
 • Ο Ελληνικός Κανονισμός φορτίσεως δομικών έργων.
 • Οι Κανονισμοί διαθέσεως λυμάτων ακαθάρτων κλπ. υδραυλικών εγκαταστάσεων.
 • Οι Κανονισμοί κατασκευής ανελκυστήρα.
 • Οι Κανονισμοί κεντρικής θερμάνσεως.
 • Οι Κανονισμοί ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.
 • Οι Κανονισμοί των μηχανολογικών εγκαταστάσεων.
 • Ο Κτιριοδομικός Κανονισμός.
 • Ο Κανονισμός Πυροπροστασίας.
 • Αερίων Καυσίμων.

Για θέματα που δεν ρυθμίζονται από ελληνικούς κανονισμούς μπορεί να χρησιμοποιούνται διεθνείς παραδεκτοί ξένοι κανονισμοί με την έγκριση της αρμοδίας αρχής.

Περιεχομένο αρχιτεκτονικής μελέτης

Η αρχιτεκτονική μελέτη περιλαμβάνει τά παρακάτω στοιχεία:

Δείτε επίσης

Εμφανίσεις
Προσωπικά εργαλεία
Google AdSense