Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών

Από mechpedia

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Τυπική σελίδα μπλοκ αποδείξεων παροχής υπηρεσιών.

Στις Α.Π.Υ. αναγράφεται το επώνυμο του πελάτη,ο Α.Φ.Μ., το επάγγελμα και το ποσό της αμοιβής με Φ.Π.Α. ολογράφως και αριθμητικώς, το είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας και ο τυχόν παρακρατηθείς φόρος 20% ή προκαταβλητέος φόρος 10%.

Υπόδειγμα Α.Π.Υ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Τ.Ε.Ε. 123456
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 53-Τ.Κ. 52999-ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΤΗΛ/FAX 2319 459878
Α.Φ.Μ. 8765432109 ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

No 16
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
#2380.00#
Ο ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΛΑΒΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΝ/ΝΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ Α.Φ.Μ. 9876453210 Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ €2000.00 Φ.Π.Α. €380.00 (19%) ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ €400.00 (20%)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 05/03/2009 Ο ΛΑΒΩΝ

Δείτε επίσης

Εμφανίσεις
Προσωπικά εργαλεία
Google AdSense