Αμοιβές

Από mechpedia

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Οι αμοιβές των Μηχανικών, ελεύθερων επαγγελματιών, καθορίζονται από το ΠΔ 696/1974, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΠΔ 515/1989, ΠΔ 99/1978 και ΠΔ 152/1987).

Τα άρθρα 2 και 3 του εν λόγω Διατάγματος ορίζουν ότι οι αμοιβές των Μηχανικών υπολογίζονται με βάση τον προϋπολογισμό του έργου και αναλύουν τον, κατά περίπτωση, τρόπο υπολογισμού.

Έκδοση οικοδομικών αδειών

Ειδικά για την έκδοση οικοδομικών αδειών ο προϋπολογισμός εξάγεται είτε

  • βάσει αναλυτικού (πραγματικού) προϋπολογισμού, είτε
  • σύμφωνα με τιμές μονάδος που καθορίζονται με Υπουργική Απόφαση, η οποία λαμβάνει υπόψη το κόστος κατασκευής, όπως εξάγεται από

τον αντικειμενικό προσδιορισμό της αξίας των ακινήτων (άρθρο 41 του Ν 1249/1982, όπως κάθε φορά ισχύει).

Σε εκτέλεση του ως άνω διατάγματος εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση 81304/6083/6.12.1989, η οποία καθορίζει τον τρόπο καθορισμού των τιμών μονάδος επιφανείας (m2) των οικοδομικών έργων σε συνάρτηση με τις Τιμές Αντικειμενικού Προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων και με βάση τις Τιμές Κόστους Ζώνης, χωρίς δηλαδή τη συμμετοχή της αξίας του οικοπέδου και της εμπορικής αξίας.

Ως βασική μονάδα ορίστηκε η Ενιαία Τιμή Αφετηρίας (ΕΤΑ) ανά τετραγωνικό μέτρο.

Δείτε επίσης

Παράδειγμα αμοιβών μελέτης

Εμφανίσεις
Προσωπικά εργαλεία
Google AdSense