LaTeX - Γενικές πληροφορίες και Εγκατάσταση

Από mechpedia

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Πίνακας περιεχομένων

Περιγραφή

Το LaTeX είναι ένα σύστημα στοιχειοθεσίας. Χρησιμοποιείται για την εύκολη και γρήγορη παραγωγή αισθητικά άρτιων κειμένων (συνήθως σε μορφή *.pdf). Είναι γνωστό για την εξαιρετική υποστήριξη που προσφέρει στην παραγωγή κειμένου με μαθηματικούς τύπους καθώς και (μέσω του XeLaTeX) για την εγγενή υποστήριξη γραμματοσειρών OpenType. Γενικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ.

Γιατί LaTeX;

Μια αρκετά αναλυτική παρουσίαση των προτερημάτων του LaTeX μπορεί να βρεθεί ΕΔΩ και ΕΔΩ. Η βασικότερη ίσως διαφορά του LaTeX σε σύγκριση με τους επεξεργαστές κειμένου (πχ Word, Libre Office Writer κτλ) είναι ο τρόπος με τον οποίο χειρίζεται τα κενά μεταξύ των λέξεων και τις υφενώσεις. Μια αναλυτική σύγκριση μπορεί να βρεθεί ΕΔΩ. Ο αλγόριθμος που χρησιμοποιείται είναι ΑΥΤΟΣ. Μία βασική υλοποίησή του μπορεί να βρεθεί ΕΔΩ.

Εδώ υπάρχει μια αναλυτική σύγκριση μεταξύ του Word και του LaTeX. Τα συμπεράσματα συνοψίζονται στο ακόλουθο διάγραμμα:

http://www.zinktypografie.nl/latex.php?lang=en http://i.stack.imgur.com/OBiLO.png

Λίγη ιστορία

Το πρόγραμμα TeX δημιουργήθηκε από τον Donald Knuth. Στη συνέχεια ο Leslia Lamport επέκτεινε το αρχικό πρόγραμμα και έτσι δημιουργήθηκε το LaTeX [La(mport's) TeX]. Πρακτικά τα προγράμματα αυτά, δεν χρησιμοποιούνται πλέον. Ο βασιότερος λόγος είναι ότι δεν επιτρέπουν την απευθείας παραγωγή αρχείων pdf. Στη θέση τους έχουν γραφεί νέα προγράμματα τα οποία είναι συμβατά με τα αρχικά και τα επεκτείνουν με διάφορους τρόπους. Είθισται, τα ονόματα αυτών των νέων προγραμμάτων να προκύπτουν από τα παλιά προσθέτωντας απλά ένα πρόθεμα. Έτσι τα προγράμματα που είναι συμβατά με το απλό TeX ονομάζονται <prefix>TeX ενώ αυτά που υποστηρίζουν και το LaTeX ονομάζονται <prefix>LaTeX. Η συνήθης ορολογία που χρησιμοποιείται για τα προγράμματα είναι μηχανές (engines).

LaTeX engines

Υπάρχουν διάφορες μηχανές του LaTeX. Οι βασικότερες είναι οι

  • pdftex και pdflatex, τα οποία επιτρέπουν την απευθείας παραγωγή αρχείων pdf
  • xetex και xelatex, τα οποία επιτρέπουν την απευθείας παραγωγή αρχείων pdf ενώ υποστηρίζουν εγγενώς και χαρακτήρες unicode.
  • luatex και lualatex, τα οποία επιτρέπουν την απευθείας παραγωγή αρχείων pdf, υποστηρίζουν εγγενώς χαρακτήρες unicode ενώ επιτρέπουν και τη χρήση της γλώσσας προγραμματισμού Lua μέσα στον κώδικα του αρχείου *.tex. Για την ώρα (2011) είναι προβληματική η χρήση του lualatex για πολυγλωσσικά έγγραφα.

Η μηχανή με την οποία είναι ευκολότερη η στοιχειοθεσία αμιγώς ελληνικού ή συνδυασμού ελληνικού και αγγλικού κειμένου είναι το XeLaTeX. Βλέπε και Ελληνικά. Αν το κείμενο είναι αμιγώς αγγλικό (ή πιο σωστά χρησιμοποιεί μόνο λατινικούς χαρακτήρες, τότε το pdflatex είναι μάλλον η καλύτερη επιλογή.

Διανομές

Για την εγκατάσταση του XeTex, αλλά και του LaTeX εν γένει, χρησιμοποιούνται 2 κυρίως διανομές:

Και οι δύο τρέχουν τόσο σε συστήματα με windows όσο και με *nix. Η πρώτη χρησιμοποιείται κυρίως σε συστήματα με Windows ενώ η δεύτερη σε συστήματα με *nix.

Σε Linux η διανομή TeXLive μπορεί να εγκατασταθεί με 2 τρόπους, είτε μέσω των πακέτων της κάθε διανομής, είτε να εγκατασταθούν μέσω net ακολουθώντας ΑΥΤΕΣ τις οδηγίες. ΕΔΩ περιγράφονται τα υπέρ και τα κατά της κάθε επιλογής.

Προγράμματα - Editors

Η συγγραφή κειμένου σε *ΤeX μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε επεξεργαστή κειμένου, αλλά βολεύει η χρήση κάποιου εξειδικευμένου Integrated Development Environment (IDE) λόγω των ευκολιών που προσφέρουν (π.χ. code completion). Οι κυριότεροι editors είναι οι ακόλουθοι:

Εγκατάσταση - Ρυθμίσεις

  • Οδηγίες για την εγκατάσταση του MikTeX σε Windows και ρυθμίσεις για το TexMakerX ΕΔΩ.
  • Οδηγίες για την εγκατάσταση TexLive σε *nix και ρυθμίσεις για το Kile ΕΔΩ.
  • Οδηγίες για το Vim-LaTeX

Compilation

Για να παράγουμε ένα αρχείο *pdf, από ένα αρχείο *.tex πρέπει να το κάνουμε compile. Η διαδικασία αυτή μπορεί να γίνει είτε μέσω του IDE που χρησιμοποιούμε είτε από κονσόλα. Ανάλογα με τη μηχανή του *TeX που χρησιμοποιούμε, πρέπει να δώσουμε την αντίστοιχη εντολή πχ για XeLaTeX δίνουμε:

xelatex inputfile.tex

Πως ζητάμε βοήθεια

Το *ΤeX ακριβώς επειδή έχει παρά πολλά πακέτα, τα οποία αλληλεπιδρούν μεταξύ τους με τρόπους όχι πάντα προφανείς, μπορεί ενίοτε να γίνει εκνευριστικό. Αν αυτή είναι η περίπτωση μας τότε, πριν απευθυνθούμε στα forum και στις mailing-lists, καλό είναι να γράψουμε ένα Minimum Working Example (MWE), ένα παράδειγμα δηλαδή, το οποίο θα αναδεικνύει το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε (και μόνο αυτό!!!).

Το παράδειγμα αυτό, πρέπει να είναι ολοκληρωμένο και αν είναι δυνατόν να δουλεύει (να γίνεται compile δηλαδή). Με τον τρόπο αυτό:

  • δεν παραλείπονται σημαντικές πληροφορίες που σχετίζονται με το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε.
  • μπορεί αυτός από τον οποίο ζητάμε βοήθεια να το δοκιμάσει με ένα απλό copy-paste

Ακόμη το MWE πρέπει να είναι αρκούντως μικρό ώστε να μην περιέχει περιττές γραμμές κώδικα γιατί έτσι:

  • θα μειώσει τα πιθανά αίτια λαθών
  • και κατά τη δημιουργία του, τα συντακτικά λάθη θα γίνονται εύκολα αντιληπτά.

Περισσότερες πληροφορίες για τη συγγραφή ενός MWE μπορούν να βρεθούν ΕΔΩ

Δείτε επίσης

Εμφανίσεις
Προσωπικά εργαλεία
Google AdSense