Σχήματα

Από mechpedia

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Η δημιουργία ποιοτικών σχημάτων μπορεί να γίνει μια εξαιρετικά χρονοβόρα διαδικασία.

Αν τα σχήματα έχουν δημιουργηθεί εκτός του TeX τότε μπορούν να εισαχθούν σαν μια οποιαδήποτε εικόνα. To βασικό μειονέκτημα της προσέγγισης αυτής είναι ότι οι χρησιμοποιούμενες γραμματοσειρές πιθανότατα δε θα είναι συνεπείς (font size, type κτλ) ούτε μεταξύ τους, ούτε βέβαια και με το κείμενο που συνοδεύουν. Επίσης αν οι εικόνες δεν είναι σε κάποιο vector format (πχ pdf) τότε οποιαδήποτε αλλαγή κλίμακας συνεπάγεται και απώλεια ποιότητας.

Αντίθετα αν τα σχήματα δημιουργηθούν μέσω του TeX τότε τα προβλήματα με τις γραμματοσειρές και το scaling εξαλείφονται ενώ επιπρόσθετα είναι πολύ εύκολη η επαναχρησιμοποίησή τους (πχ σε μια παρουσίαση με το Beamer).

Στο CTAN υπάρχουν πάρα πολλά πακέτα τόσο για τη δημιουργία και την επεξεργασία γραφικών μέσω TeX όσο και εκτός αυτού.

Δημιουργία γραφικών μέσω ΤeX

Τα σημαντικότερα από αυτά είναι τα εξής:

Το pstricks έχει περισσότερες δυνατότητες από ότι το pgf/tikz. Το pgf ομως μέσω του wrapper του tikz είναι αρκετά πιο εύκολο στη χρήση του. Για τo pstricks από την άλλη, υπάρχουν περισσότερα προγράμματα σε γραφικό περιβάλλον (GUI) που παράγουν αυτόματα κώδικα για αυτό. Το tkz είναι μια οικογένεια βιβλιοθηκών για το tikz που διευκολύνουν σημαντικά τη σχεδίαση με αυτό.

Άλλα πακέτα:

  • Το sketch το οποίο μπορεί να εξάγει κώδικα τόσο για pstricks όσο και για pgf/tikz (1).

Δημιουργία γραφικών εκτός ΤeX

  • Το Inkscape μπορεί να δημιουργήσει ποιοτικά σχήματα και να τα εξάγει είτε σε format εικόνας είτε σε κώδικα για pstricks και pgf/tikz
  • asymptote
  • PyX
  • PiScript Python και Post-Script. H σελίδα περιέχει links και σύντομη κριτική και σε άλλα πακέτα για τη δημιουργία γραφικών.
  • Ipe (GUI) το οποίο επιτρέπει την επέκταση του με χρήση C++ ή Lua.

Δείτε επίσης

Εμφανίσεις
Προσωπικά εργαλεία
Google AdSense