Περιθώρια

Από mechpedia

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Πίνακας περιεχομένων

low-level TeX commands

Τα default περιθώρια του LaTeX είναι δυνατόν να αλλαχτούν, αλλάζοντας ορισμένες από τις εσωτερικές μεταβλητές του LaTeX. O πιο εύκολος τρόπος για να δούμε ποιες είναι αυτές είναι να κάνουμε compile το ακόλουθο έγγραφο

\documentclass{article}
\usepackage{layout}

\begin{document}
  \layout
\end{document}

Οι εντολές που ορίζονται στο κάτω μέρος του εγγράφου που θα προκύψει από το compilation μπορουν να αντικατασταθούν πολύ εύκολα. Πχ

\oddsidemargin 10pt

geometry

Ο πιο εύκολος τρόπος για τη ρύθμιση των περιθωρίων του εγγράφου είναι η χρήση του πακέτου geometry. Είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε αρκεί να οριστούν λίγες μόνο παράμετροι, και οι υπόλοιπες να υπολογίζονται αυτόματα ώστε να κεντράρεται το έγγραφο στη σελίδα.

Τα default περιθώρια του LaTeX είναι αρκετά μεγάλα. Η απλή κλήση του πακέτου, δηλαδή χωρίς options αλλάζει τα default.

Για να είναι ένα κείμενο περισσότερο ευανάγνωστο πρέπει τα περιθώριά του σε συνδυασμό με το μέγεθος της γραμματοσειράς του να επιλέγονται έτσι ώστε να υπάρχουν από 60 ως 70 χαρακτήρες περίπου ανά σειρά.

Παράδειγμα

\usepackage[
  a4paper,
  hmargin = 2cm,
  vmargin = 2.5cm,
  totalwidth = 15cm,
  totalheight = 22cm,
  centering,
  hoffset = 0pt,
  voffset = 0pt]
  {geometry}

Δείτε επίσης

Εμφανίσεις
Προσωπικά εργαλεία
Google AdSense