Ν 4014/2011 Διευκρινίσεις

Από mechpedia

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Πίνακας περιεχομένων

Διαστάσεις - Ανοχές

  • Τα πάχη επιχρισμάτων και τυχόν επενδύσεων δεν υπολογίζονται όπως προβλέπεται στην παρ.5.2.β του άρθρου 7 του από 8-7-93 Π∆/τος ΦΕΚ -795/∆/93, «Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών και έλεγχος των ανεγειρομένων οικοδομών» (Δ.4).

Επιτρεπόμενα Μεγέθη

  • Τα επιτρεπόμενα μεγέθη που αναφέρονται στο φύλλο καταγραφής, για τον υπολογισμό των συντελεστών του προστίμου, αφορούν στα μέγιστα επιτρεπόμενα μεγέθη που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου (Παράρτημα Εγκυκλίου 13/11) ή σε εκείνα που ίσχυαν κατά το χρόνο ανέγερσης της αυθαίρετης κατασκευής αν είναι ευμενέστερα (Γ.2)

Υπέρβαση Δόμησης

  • Το ενιαίο ειδικό πρόστιμο επιβαρύνεται με το μεγαλύτερο συντελεστή που αναλογεί στη συνολική υπέρβαση δόμησης ανά αυτοτελή λειτουργικά ιδιοκτησία (Ε.2).

Επιβαρυντικοί συντελεστές

  • ∆ιευκρινίζεται ότι για τον υπολογισμό των επιβαρυντικών συντελεστών αθροίζεται το σύνολο των υπερβάσεων ανά κατηγορία αυθαιρέτων (Ε.2).

Δείτε επίσης

Χρήσιμες Ερωτο-απαντήσεις

Εμφανίσεις
Προσωπικά εργαλεία
Google AdSense