Μαθηματικά με Unicode-Math

Από mechpedia

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Πίνακας περιεχομένων

Απαιτήσεις

Σε TexLive απαιτείται η έκδοση 2010.

Στο TexLive 2010 υπάρχει πρόβλημα με την έκδοση 64bit για linux.

Χρήση του Unicode-Math

Για να γράψουμε μαθηματικά, χρησιμοποιούμε το πακέτο unicode-math. Υπάρχει κάποιο conflict με το πακέτο amsmath, για αυτό, αν χρειαζόμαστε και τα δύο, το unicode-math πρέπει να φορτωθεί δεύτερο κατά σειρά. Η μεγάλη διαφορά του XeLaTeX με τις άλλες εκδοχές του TeX είναι ότι πλέον μέσα σε math-mode μπορούμε να χρησιμοποιούμε ελληνικά γράμματα, δηλαδή δεν απαιτείται η χρήση ειδικών εντολών (π.χ. \alpha, \beta, \lambda).

To unicode-math ορίζει μια νέα εντολή την \setmathfont μέσω της οποίας ορίζουμε τη γραμματοσειρά που θέλουμε να χρησιμοποιηθεί. Οι διαθέσιμες γραμματοσειρές ορίζονται παρακάτω.

\documentclass{article}
  
% Packages needed for mathematics
\usepackage{amsmath}
\usepackage{unicode-math}

% Pagkages needed for greek text (XeLaTeX only)
\usepackage{fontspec}
\usepackage{xgreek}

% Fonts
\setmainfont[Mapping=tex-text]{Linux Libertine O}
\setmathfont{XITS Math}

\begin{document}

\begin{equation}
  a = α + b + β^2_i
\end{equation}

\end{document}

Γραμματοσειρές

Προσοχή χρειάζεται στον ποια γραμματοσειρά θα χρησιμοποιήσουμε (\setmathfont). Η γραμματοσειρά αυτή πρέπει να είναι open-type. Αυτές που προτείνονται από τον δημιουργό (Νοέμβρης 2010) είναι οι:

 • Asana-Math. Ελεύθερη γραμματοσειρά δημιουργημένη από τον Απόστολο Συρόπουλο
 • Stix.
 • Xits.
 • Neo Euler
 • Latin Modern Math OpenType έκδοση της κλασσικής γραμματοσειράς του TeX.
 • Cambria-Math (εμπορική - διανέμεται μαζί με τα προγράμματα της microsoft).

Προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ένα σύμβολο μιας άλλης γραμματοσειράς από την κύρια τότε:

\usepackage{unicode-math}
...
\setmainfont{XITS Math}
\setmainfont[range=\ell]{Neo Euler}

Δείτε επίσης

 • Άρθρο για τις δυνατότητες του unicode-math.
 • Ιστοσελίδα του πακέτου στο CTAN.
Εμφανίσεις
Προσωπικά εργαλεία
Google AdSense