Λίστες

Από mechpedia

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Πίνακας περιεχομένων

Γενικά στοιχεία

Οι λίστες χρησιμοποιούνται για να παρουσιάζουν δεδομένα με σύντομο και σαφή τρόπο. Στο LaTeX τα περιβάλλοντα λίστας που υποστηρίζονται εγγενώς είναι τα εξής τρία:

itemize
Τα γνωστά bullets.
enumerate
Αρίθμηση.
description
Περιγραφή.

Σημαντικά περισσότερες επιλογές δίνουν τα πακέτα enumitem και paralist

Customized lists

Αν θέλουμε να αλλάξουμε τις default ρυθμίσεις παρουσίασης των λιστών, μπορούμε είτε να ξαναορίσουμε το περιβάλλον της λίστας είτε να κάνουμε ένα καινούριο δικό μας. Π.χ. αν θέλουμε να εμφανίζονται πιο "μαζεμένη" η λίστα μας, μπορούμε να αλλάξουμε το κενό που εμφανίζεται μεταξύ των αντικειμένων της αλλά και το κενό μεταξύ της λίστας και του υπόλοιπου κειμένου δημιουργώντας μια καινούρια λίστα ως εξής:

\newenvironment{my_list}
{\begin{enumerate}
 \setlength{\itemsep}{0.5pt}
 \setlength{\parskip}{1pt}
 \setlength{\parsep}{1pt}
 \setlength{\topsep}{3pt}
 \setlength{\partopsep}{0pt}
 \setlength{\leftmargin}{1.5em}
 \setlength{\labelwidth}{1em}
 \setlength{\labelsep}{0.5em} }
{\end{enumerate}
}

Ο κώδικας αυτός πρέπει να μπει στο preamble. Κατόπιν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε ως εξής:

\begin{my_list}
 \item Αντικείμενο 1
 \item Αντικείμενο 2
 \item ...
\end{my_list}

Αν δε θέλουμε να δημιουργήσουμε μια καινούρια λίστα αλλά απλά να αλλάξουμε τη default συμπεριφορά μιας από τις υπάρχουσες τότε δίνουμε

\renewenvironment{enumerate}
 ...

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ

Αν το μόνο που θέλουμε είναι να αλλάξουμε είναι μία συγκεκριμένη λίστα και μόνο, τότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις παραπάνω εντολές μόνο μέσα στη λίστα που μας ενδιαφέρει. Δηλαδή:

{\begin{enumerate}
 \setlength{\itemsep}{0.5pt}
 \setlength{\parskip}{1pt}
 \setlength{\parsep}{1pt}}
 \item Αντικείμενο 1
 \item Αντικείμενο 2
 \item ...
\end{enumerate}

Αλλαγή του συμβόλου των itemized lists

Για να αλλάξουμε το default σύμβολο που χρησιμοποιείται στις itemized lists (μια μαύρη βούλα) χρειάζεται να ορίσουμε στο preamble την εξής εντολή:

\renewcommand{\labelitemi}{$\symbol$}

όπου \symbol είναι οποιοδήποτε μαθηματικό σύμβολο.

Αριθμημένες λίστες ενσωματωμένες στο κείμενο μιας παραγράφου

Για να δημιουργήσουμε λίστες οι οποίες θα βρίσκονται ενσωματωμένες στο κείμενο μιας παραγράφου, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το περιβάλλον inparaenum το οποίο ορίζεται από το πακέτο

\usepackage{paralist}

Στη συνέχεια το χρησιμοποιούμε απλά ως

Κείμενο παραγράφου πριν από τη λίστα. 
\begin{inparaenum}[]
 \item Αντικείμενο 1
 \item Αντικείμενο 2
 \item ...
\end{inparaenum}
Κείμενο παραγράφου μετά από τη λίστα.

Δείτε επίσης

Εμφανίσεις
Προσωπικά εργαλεία
Google AdSense