Κεφαλίδες - Υποσέλιδα

Από mechpedia

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Πίνακας περιεχομένων

fancyhdr

Το πακέτο fancyhdr μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διαμόρφωση της κεφαλίδας και του υποσέλιδου.

\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\fancyhf{}       % Clear current page style

H εντολή για τη ρύθμιση της κεφαλίδας είναι η

\fancyhead[options]{text}

Η αντίστοιχη εντολή για τη ρύθμιση του υποσέλιδου είναι η

\fancyfoot[options]{text}

Τα διαθέσιμα options είναι:

 • RO : δεξιά μονής σελίδας
 • CO : κέντρο ζυγής σελίδας
 • LO : αριστερά μονής σελίδας
 • RE : δεξιά ζυγής σελίδας
 • CE : κέντρο μονής σελίδας
 • LE : αριστερά ζυγής σελίδας

Παραδείγματα

Πχ Η ημερομηνία του compilation του εγγράφου στη δεξιά κεφαλίδα όλων των σελίδων ορίζεται ως εξής (συνήθως για εκτύπωση μονής όψης):

\fancyhead[RO, RE]{\today}

Η τρέχουσα σελίδα στο αριστερό υποσέλιδο των μονών σελίδων και στο δεξί των ζυγών σελίδων (εκτύπωση διπλής όψης):

\fancyfoot[LO, RE]{\thepage}

Links

 • Πακέτο στο CTAN.
 • Παραδείγματα 1

Δείτε επίσης

Εμφανίσεις
Προσωπικά εργαλεία
Google AdSense