Είδη γραμματοσειρών

Από mechpedia

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Πίνακας περιεχομένων

Declarations vs Commands

Υπάρχουν δυο τρόποι για να ελέγξουμε τον τρόπο με τον οποίο στοιχειοθετείται ένα κείμενο:

 • Τα Declarations (δηλώσεις) που έχουν ισχύ μέχρι να αναιρεθούν από ένα νέο declaration ή, αν έχουν δοθεί εντός ενός group ή ενός environment, να τελειώσει το group ή το environment στο οποίο ανήκουν.
 • Τα Commands (εντολές) τα οποία δέχονται ως όρισμα το κείμενο το οποίο θέλουμε να στοιχειοθετήσουμε.

Όσον αφορά το τελικό αποτέλεσμα, οι δύο τρόποι ελέγχου είναι πρακτικά ισοδύναμοι.

Font Family

Κάθε font ανήκει σε μία (και μόνο μία) από τις τρεις βασικές οικογένειες γραμματοσειρών (font families). Η οικογένειες αυτές είναι:

 • roman που χρησιμοποιείται κυρίως για εκτύπωση,
 • sans-serif που χρησιμοποιείται κυρίως για εμφάνιση σε οθόνη
 • type-writer (ή mono-space) που χρησιμοποιείται κυρίως σε προγραμματιστικές εφαρμογές.


Font Family Declaration Command
roman \rmfamily \textrm{}
sans-serif \sffamily \textsf{}
type-writer \ttfamily \texttt{}

Font Series

Εκτός από το font family, σε κάθε γραμματοσειρά υπάρχουν συνήθως περισσότερα από μία σειρές (series). Οι σειρές καθορίζουν στοιχεία όπως το πάχος των γλύφων κτλ. Οι συνήθεις σειρές είναι:

 • regular
 • bold

Σε κάποιες γραμματοσειρές μπορεί να υπάρχουν και περισσότερα είδη σειρών όπως πχ:

 • semi-bold
 • condensed


Font Series Declaration Command
regular \mdseries \textmd{}
bold \bfseries \textbf{}

Font Shape

Τέλος κάθε γραμματοσειρά έχει συνήθως περισσότερα από ένα σχήματα (shapes). Το σχήμα της κάθε γραμματοσειράς, καθορίζει τη μορφή που θα έχουν οι γλύφες στο στοιχειοθετημένο κείμενο. Τα δυνατά σχήματα είναι τα:

 • upright (default)
 • slanted ή oblique πλαγιαστά γράμματα (είναι οι γλύφες του upright στραμμένες ως προς τον κατακόρυφο άξονα)
 • italic πλαγιαστά γράμματα (ξεχωριστές γλύφες)
 • small caps

Αν κάποιο shape δεν ορίζεται σε μία γραμματοσειρά τότε αντικαθίσταται από κάποιο άλλο που υπάρχει. Πχ το slanted αντικαθίσταται από το italic. Αν δεν υπάρχει ούτε το italic τότε θα αντικατασταθεί από το upright.


Shape Declaration Command
Upshape \upshape \textup{}
Italics \itshape \textit{}
Slanted \slshape \textsl{}
Small Caps \scshape \textsc{}

Font Features

Σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται Open Type γραμματοσειρές (μηχανή XeLaTeX), τα ειδικά χαρακτηριστικά που έχουν ενσωματωμένα μπορούν να ενεργοποιηθούν με χρήση του πακέτου fontspec. Πληροφορίες μπορούν να βρεθούν ΕΔΩ καθώς και στο εγχείριδιο χρήσης του fontspec.

Δείτε επίσης

Εμφανίσεις
Προσωπικά εργαλεία
Google AdSense