Διαγράμματα

Από mechpedia

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Οποιοδήποτε διάγραμμα έχει δημιουργηθεί σε κάποιο εξωτερικό πρόγραμμα (πχ Libre Office Calc)μπορεί να εισαχθεί στο αρχείο tex σαν μια οποιαδήποτε φωτογραφία. Το πρόβλημα με αυτή την προσέγγιση είναι ότι:

 • υπάρχει απώλεια ποιοτητας (ιδίως αν αλλάξει η κλίμακα και δεν έχει χρησιμοποιηθεί κάποιο Vector format
 • οι γραμματοσειρές δεν είναι συνεπείς με το υπόλοιπο κείμενο (μέγεθος, τύπος γραμματοσειράς κτλ)

Πίνακας περιεχομένων

pgfplots

Το πακέτο pgfplots στηρίζεται στο πακέτο pgf/tikz και επιτρέπει τη δημιουργία επαγγελματικης ποιότητας διαγραμμάτων αποκλειστικά μέσα από το TeX.

Η χρήση του πακέτου είναι αρκετά απλή. Στα θετικά του συμπεριλαμβανεται ότι οι τιμές που χρησιμοποιεί για την παραγωγή των διαγραμμάτων δεν χρειάζεται να είναι hard coded στο αρχείο tex, αλλά μπορούν να διαβάζονται από αρχεία κειμένου. Το γεγονός αυτό καθιστά πολύ εύκολη την ενημέρωση του αρχείου pdf αν προκύψει λόγος να ξαναγίνουν οι αναλύσεις.

Εκτενή παραδείγματα της χρήσης και των δυνατότητων του πακέτου μπορούν να βρεθούν ΕΔΩ

Συνταγές

Θέση αξόνων

Η θέση εμφάνισης των αξόνων ρυθμίζεται μέσω (manual 4.8.9)

axis x line=box|top|middle|center|bottom|none
axis y line=box|left|middle|center|right|none
axis lines=box|left|middle|center|right|none

Το x και το y ρυθμίζει τους επι μέρους άξονες και το axis line ρυθμίζει και τους 2 άξονες μαζί. Η default επιλογή είναι η box.

Legend

Legend style

Οι default επιλογές του legend style (manual v.1.4.1 ενότητα 4.8.5) είναι οι :

\pgfplotsset{every axis legend/.style={
  cells={anchor=center},% Centered entries
  inner xsep=3pt,
  inner ysep=2pt,
  nodes={
    inner sep=2pt,
    text depth=0.15em},
  anchor=north east,
  shape=rectangle,
  fill=white,
  draw=black,
  at={(0.98,0.98)}
  }
}

Για να τις τροποποιήσουμε δίνουμε

\pgfplotsset{every axis legend/.append style={...}}

ή ισοδύναμα

\pgfplotsset{legend style={...}}

Αν θέλουμε οι αλλαγές να έχουν ισχύ απλά στο διάγραμμα που δημιουργούμε, τότε

\begin{tikzpicture}
\begin{axis}[
  legend style={
    font=\footnotesize,
    cells={anchor=west},
  },
]

Legend position

Η τοποθέτηση του Legend δίνεται μέσω του

\begin{tikzpicture}
\begin{axis}[
  legend pos=south east
]

Οι δυνατές επιλογές είναι οι συνδυασμοί των south, north, east και west. Αν θέλουμε το legend να μπει εκτός του διαγράμματος τότε βάζουμε το keyword outer μπροστά από την τοποθεσία. Π.χ.

\begin{axis}[
  legend pos=outer south east
]

Δείτε επίσης

Εμφανίσεις
Προσωπικά εργαλεία
Google AdSense